Comparativa de biblioteques

Captura estadístiquesDe manera generalitzada a les biblioteques cada cop hi ha menys visites, menys préstecs, assistència a les activitats i serveis,… Tot i així, la d’Olesa està en la franja alta pel què fa a l’èxit de serveis.

A continuació us mostrem algunes dades estadístiques de la biblioteca com a equipament (edifici, fons documental, equipament informàtic i punts de lectura) i com a servei (visites, préstecs, assistents a activitats, etc.). Comparem la situació de la biblioteca com a equipament, tenint en compte l’edifici, els ordinadors d’ús públic, els punts de lectura, el fons documental i els recursos humans amb les biblioteques de municipis d’entre 20.000 i 30.000 habitants (15 municipis de la província de Barcelona). Les dades corresponen a l’evolució dels darrers quatre anys.

Podeu consultar-ho al document següent: Comparatives estadístiques 2018 a la Biblioteca d’Olesa de Montserrat

Anuncis